“Det är skillnad på att skapa en bild eller att ta en bild”
“Det är skillnad på att skapa en bild eller att ta en bild”